กิจกรรม


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายสุขุม มิตตัสสา ผอ.ทสจ.พัทลุง มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ร่วมประชุมประจำเดือนกับท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแหลมโหนดอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงในการขยายเครือข่าย ทสม. ให้ครบทุกหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน
2019-11-17 14:42:38
เครือข่าย ทสม.

...
...
...
...
...