อื่นๆ


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ประจำจังหวัดสตูล ได้ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดบูท ชุดนิทรรศการให้กับเครือข่าย ทสม. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานแบบภาพรวมของเครือข่าย ทสม. ในงานสมัชชาคนสตูลที่จะจัดขึ้นวันที่ 17 พ.ย. 2562 ณ สนามที่ว่าการอำเภอท่าเเพ อำเภอท่าเเพ จังหวัดสตูล
2019-11-17 14:44:25
เครือข่าย ทสม. สตูล ร่วมจัดบูทนิทรรศการงานสมัชชาคนสตูลครั้งที่ 8/2562

...
...
...
...
...