กิจกรรม


วันที่ 17 พ.ย. 2562 สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือพัฒนาเครือข่าย และเครือข่าย ทสม. จังหวัดสตูล ร่วมจัดบูทนิทรรศการเครือข่าย ทสม. (ทสม.จีโอปาร์ค) ในงาน สมัชชาคนสตูล ครั้งที่ 8/2562 เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเครือข่าย ทสม. จังหวัดสตูล ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน พร้อมรับสมัครสมาชิกเครือข่าย ทสม. รายใหม่ มีผู้สนใจสมัครกว่า 80 คน อีกทั้งยังนำสินค้าจากขยะรีไซเคิล รวมถึงผลิตภัณฑ์ของเครือข่าย ทสม. มาจำหน่ายภายในงาน เเละเครือข่าย ทสม. ได้ร่วมกันรณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก ให้กับผู้คนที่มาร่วมงานอีกด้วย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคับคั่ง ณ ที่ว่าการอำเภอท่าเเพ ตำบลท่าแพ อำเภอท่าเเพ จังหวัดสตูล
2019-11-18 11:30:02
เครือข่าย ทสม.สู่เวทีสมัชชาคนสตูลครั้งที่ 8/2562

...
...