ดูรายละเอียด


# ชื่อผู้รายงาน รายละเอียด keyword หมวดรายงาน พิกัด วันที่รายงาน
1 นางสาวกรรฐิการ์ เมืองตั้ง วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ประจำจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง พร้อมเจ้าหน้าที่ เครือข่าย ทสม. ตำบลนายาง จิตอาสาในหมู่บ้าน ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน หน่วยป้องกันพัฒนาป่าไม้สบปราบ ณ บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง พันธุ์ไม้ที่ปลูก ได้แก่ ต้นกระจง ต้นหว้า ต้นสัก ต้นพะยูง ต้นมะขามป้อม จำนวนรวมทั้งหมด 500 ต้น ปลูกต้นไม้วันวิสาฆบูชา ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 17.91320274781528,99.30311936895751 2023-11-24 10:24:28
2 นางสาวกรรฐิการ์ เมืองตั้ง วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ประจำจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ. ศ. 2563 ภายใต้โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ วัดถ้ำอิทธิฤทธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 18.604649872539706,99.48379296820067 2023-11-24 10:24:21
3 นางสาวเกศสินี สกุลพราหมณ์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ลงพื้นที่ของเครือข่าย ทสม. ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีการขนย้ายกล้าไม้เพื่อนำกล้าไม้ไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงานราชการและประชาชนที่สนใจ ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนอีกด้วย พันธุ์ไม้ที่นำมาแจกจ่าย ได้แก่คูณ ขี้เหล็ก มะยมหิน มะขามป้อม สัก ไม้แดง และตะแบกนา ลงพื้นที่ของเครือข่าย ทสม. ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 14.0797657,100.092587 2023-11-17 16:00:20
4 นางสาวเกศสินี สกุลพราหมณ์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ส่วนสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ลงพื้นที่เครือข่าย ทสม. ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีการประสานให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงมารับกล้าไม้ เพื่อนำไปปลูกและแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจต่อไป ได้แก่ มะขามเปรี้ยว จำนวน 400 ต้น ทองอุไร จำนวน 300 ต้น และมะขามเทศมัน จำนวน 200 ต้น รวมทั้งสิ้น 900 ต้น นอกจากนี้ยังลงพื้นที่ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในการส่งคัดเลือก ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2563 ลงพื้นที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 13.9074774,99.95768489999999 2023-11-17 15:59:16
5 นางสาวเกศสินี สกุลพราหมณ์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ส่วนสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ลงพื้นที่ของเครือข่าย ทสม. ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และสถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีการขนย้ายกล้าไม้เพื่อนำกล้าไม้มาปลูกยังบริเวณศาลากลาง จังหวัดนครปฐม และแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนอีกด้วย พันธุ์ไม้ที่นำมาแจกจ่าย ได้แก่ ทองอุไร คูณ และตะแบกนา จำนวนทั้งสิ้น 800 ต้น ลงพื้นที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน และสถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 14.0797657,100.092587 2023-11-17 15:59:12
6 นางสาวเกศสินี สกุลพราหมณ์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ส่วนสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ลงพื้นที่ของเครือข่าย ทสม. ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีการขนย้ายเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนอีกด้วย พันธุ์ไม้ที่นำมาแจกจ่าย ได้แก่ หญ้าแฝก คูณ มะขามป้อม และตะแบกนา จำนวนทั้งสิ้น 200 ต้น ลงพื้นที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 14.0797657,100.092587 2023-11-17 15:59:08
7 วันที่ 14 พฤษภาคม​ 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประสานงานกับเครือข่าย ทสม. ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เก็บข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ​พอเพียง และสนับสนุนหมู่บ้านต้นแบบ เพื่อสร้างทางเลือกการจัดการเชื้อเพลิง ในการสร้างป่า สร้างรายได้ ซึ่งจะช่วยปัญหาลดการเผา ลดหมอกควันในพื้นที่ รวมทั้งทำให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ณ บ้านแม่นาเติง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตำบลแม่นาเติง ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 19.393932539669,98.421668596566 2023-11-17 15:58:58
8 วันที่ 8 พฤษภาคม​ 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าประชุมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ร่วมกับเครือข่าย ทสม. และวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างทางเลือกการจัดการเชื้อเพลิง สนับสนุนหมู่บ้านทำจานใบไม้ จานกาบหมาก เยื่อกระดาษจากซังข้าวโพด จานจักสานไม้ไผ่ ปลูกบุก ปลูกมันญี่ปุ่น และปลูกไผ่ซางหม่น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการเผา ลดหมอกควันในพื้นที่ ต่อไป ณ ห้องประชุมโครงการธนาคารฟืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน การประชุม ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 19.255169613229,97.933336570859 2023-11-17 15:58:30
9 ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม​ 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประสานงานกับเครือข่าย ทสม. ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมสร้างทางเลือกการจัดการเชื้อเพลิง สนับสนุนหมู่บ้านต้นแบบทำจานใบไม้ เยื่อกระดาษจากซังข้าวโพด จานจักสานไม้ไผ่ และอัดก้อน ลดการเผา ลดหมอกควันในพื้นที่ ณ บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอ ลงพื้นที่ตำบลห้วยโป่ง ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 19.02527106205,97.978954911232 2023-11-17 15:58:18
10 asu asu ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2023-01-27 00:00:02
11 administrator mmj awewae ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 13.6771555,100.60319 2023-01-26 22:41:12
12 administrator tawtwa twat ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 13.6771555,100.60319 2023-01-26 22:26:16
13 ทดสอบ สถานะการ ป่า/ไฟ/ควัน test ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2022-11-25 10:07:39
14 ทดสอบ by arm test ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2022-11-25 10:02:07
15 ต.พิมานร่วมปลูกป่าสร้างความชุ่มชื้น ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 16.948555766781862,104.54583406448363 2022-08-21 20:10:15
16 ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2022-02-10 19:57:59
17 ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2021-08-09 10:35:10
18 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 18.228,98.511 2021-01-28 14:36:15
19 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 18.235,98.531 2021-01-28 14:36:15
20 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 19.514,99.561 2021-01-28 14:36:15