ดูรายละเอียด


# ชื่อผู้รายงาน รายละเอียด keyword หมวดรายงาน พิกัด วันที่รายงาน
1 ประชุมเชิงปฎิบัติการ​ ขับเคลื่อน​ ทสม.ล้านนา​ จังหวัดลำปาง ไฟป่าหมอกควัน ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 18.2888404,99.49087399999996 2019-12-16 17:55:20
2 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 16.924,102.488 2019-12-16 16:37:30
3 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 14.590,99.005 2019-12-16 16:37:30
4 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 15.873,101.554 2019-12-16 16:37:30
5 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 14.238,99.330 2019-12-16 16:37:30
6 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 16.505,103.287 2019-12-16 16:37:30
7 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 15.949,99.352 2019-12-16 16:37:30
8 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 16.292,99.401 2019-12-16 16:37:30
9 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 16.293,99.392 2019-12-16 16:37:30
10 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 15.684,99.397 2019-12-16 16:37:30
11 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 18.937,100.709 2019-12-16 16:37:30
12 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 17.004,100.622 2019-12-16 16:37:30
13 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 13.000,101.618 2019-12-16 16:37:30
14 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 17.188,103.577 2019-12-16 16:37:30
15 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 16.901,102.880 2019-12-16 16:37:30
16 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 16.280,103.528 2019-12-16 16:37:30
17 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 16.284,103.523 2019-12-16 16:37:30
18 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 16.334,103.396 2019-12-16 16:37:30
19 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 16.864,102.292 2019-12-16 16:37:30
20 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 13.438,101.560 2019-12-16 16:37:30