ดูรายละเอียด


# ชื่อผู้รายงาน รายละเอียด keyword หมวดรายงาน พิกัด วันที่รายงาน
1 นางสาวกรรฐิการ์ เมืองตั้ง วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ประจำจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง พร้อมเจ้าหน้าที่ เครือข่าย ทสม. ตำบลนายาง จิตอาสาในหมู่บ้าน ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน หน่วยป้องกันพัฒนาป่าไม้สบปราบ ณ บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง พันธุ์ไม้ที่ปลูก ได้แก่ ต้นกระจง ต้นหว้า ต้นสัก ต้นพะยูง ต้นมะขามป้อม จำนวนรวมทั้งหมด 500 ต้น ปลูกต้นไม้วันวิสาฆบูชา ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 17.91320274781528,99.30311936895751 2020-05-29 21:26:05
2 นางสาวกรรฐิการ์ เมืองตั้ง วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ประจำจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ. ศ. 2563 ภายใต้โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ วัดถ้ำอิทธิฤทธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 18.604649872539706,99.48379296820067 2020-05-29 21:10:51
3 นางสาวเกศสินี สกุลพราหมณ์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ลงพื้นที่ของเครือข่าย ทสม. ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีการขนย้ายกล้าไม้เพื่อนำกล้าไม้ไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงานราชการและประชาชนที่สนใจ ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนอีกด้วย พันธุ์ไม้ที่นำมาแจกจ่าย ได้แก่คูณ ขี้เหล็ก มะยมหิน มะขามป้อม สัก ไม้แดง และตะแบกนา ลงพื้นที่ของเครือข่าย ทสม. ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 14.0797657,100.092587 2020-05-28 11:10:34
4 นางสาวเกศสินี สกุลพราหมณ์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ส่วนสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ลงพื้นที่เครือข่าย ทสม. ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีการประสานให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงมารับกล้าไม้ เพื่อนำไปปลูกและแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจต่อไป ได้แก่ มะขามเปรี้ยว จำนวน 400 ต้น ทองอุไร จำนวน 300 ต้น และมะขามเทศมัน จำนวน 200 ต้น รวมทั้งสิ้น 900 ต้น นอกจากนี้ยังลงพื้นที่ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในการส่งคัดเลือก ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2563 ลงพื้นที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 13.9074774,99.95768489999999 2020-05-25 15:32:43
5 นางสาวเกศสินี สกุลพราหมณ์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ส่วนสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ลงพื้นที่ของเครือข่าย ทสม. ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และสถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีการขนย้ายกล้าไม้เพื่อนำกล้าไม้มาปลูกยังบริเวณศาลากลาง จังหวัดนครปฐม และแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนอีกด้วย พันธุ์ไม้ที่นำมาแจกจ่าย ได้แก่ ทองอุไร คูณ และตะแบกนา จำนวนทั้งสิ้น 800 ต้น ลงพื้นที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน และสถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 14.0797657,100.092587 2020-05-25 15:31:13
6 นางสาวเกศสินี สกุลพราหมณ์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ส่วนสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ลงพื้นที่ของเครือข่าย ทสม. ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีการขนย้ายเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนอีกด้วย พันธุ์ไม้ที่นำมาแจกจ่าย ได้แก่ หญ้าแฝก คูณ มะขามป้อม และตะแบกนา จำนวนทั้งสิ้น 200 ต้น ลงพื้นที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 14.0797657,100.092587 2020-05-25 15:27:33
7 วันที่ 14 พฤษภาคม​ 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประสานงานกับเครือข่าย ทสม. ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เก็บข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ​พอเพียง และสนับสนุนหมู่บ้านต้นแบบ เพื่อสร้างทางเลือกการจัดการเชื้อเพลิง ในการสร้างป่า สร้างรายได้ ซึ่งจะช่วยปัญหาลดการเผา ลดหมอกควันในพื้นที่ รวมทั้งทำให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ณ บ้านแม่นาเติง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตำบลแม่นาเติง ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 19.393932539669,98.421668596566 2020-05-14 21:37:18
8 วันที่ 8 พฤษภาคม​ 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าประชุมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ร่วมกับเครือข่าย ทสม. และวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างทางเลือกการจัดการเชื้อเพลิง สนับสนุนหมู่บ้านทำจานใบไม้ จานกาบหมาก เยื่อกระดาษจากซังข้าวโพด จานจักสานไม้ไผ่ ปลูกบุก ปลูกมันญี่ปุ่น และปลูกไผ่ซางหม่น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการเผา ลดหมอกควันในพื้นที่ ต่อไป ณ ห้องประชุมโครงการธนาคารฟืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน การประชุม ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 19.255169613229,97.933336570859 2020-05-08 23:12:51
9 ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม​ 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประสานงานกับเครือข่าย ทสม. ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมสร้างทางเลือกการจัดการเชื้อเพลิง สนับสนุนหมู่บ้านต้นแบบทำจานใบไม้ เยื่อกระดาษจากซังข้าวโพด จานจักสานไม้ไผ่ และอัดก้อน ลดการเผา ลดหมอกควันในพื้นที่ ณ บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอ ลงพื้นที่ตำบลห้วยโป่ง ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 19.02527106205,97.978954911232 2020-05-06 22:40:59
10 ระหว่างวันที่ 17-18 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประสานงานกับเครือข่าย ทสม. ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางในการเพิ่มจำนวนสมาชิก ทสม. และขยายเครือข่าย ทสม. ในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน พร้อมทั้งแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Arsa4thai ในการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้แอพพลิเคชั่น Green4thai ในการสมัครสมาชิก ทสม.ใหม่ด้วยตนเอง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์​การขอใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่ และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสร้างทางเลือกการจัดการเชื้อเพลิง สนับสนุนหมู่บ้านต้นแบทำจานใบไม้ และอัดก้อน ลดการเผา ในพื้นที่ ณ บ้านสบป่อง หมู่ที่ 6 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตำบลปางหมู ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 19.285978409452,97.926681004465 2020-05-01 07:46:40
11 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 17.709,98.134 2020-04-27 11:50:19
12 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 15.610,98.798 2020-04-27 11:50:19
13 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 17.719,98.134 2020-04-27 11:50:08
14 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 17.947,100.592 2020-04-27 11:50:08
15 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 19.27,101.097 2020-04-27 11:50:08
16 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 17.711,98.148 2020-04-27 11:50:08
17 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 17.720,98.122 2020-04-27 11:50:08
18 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 17.719,98.134 2020-04-24 17:15:40
19 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 17.947,100.592 2020-04-24 17:15:40
20 administrator hot ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 19.270,101.097 2020-04-24 17:15:40