ดูรายละเอียด


# ชื่อผู้รายงาน รายละเอียด keyword หมวดรายงาน พิกัด วันที่รายงาน
1 นางสาวศศิวิมล สิงห์ทา วันที่ 11 /12/62 เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อมและ เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย จังหวัดอยุธยา ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สสภ.๖ (นนทบุรี) ตรวจวัดคุณภาพน้ำเนื่องจากการร้องเรียนกรณีนาข้าวเสียหาย ข้าวยืนต้นตาย จากการนำน้ำจากคลองชลประทานที่มีความเค็มปนเปื้อนมาใช้ในการปลูกข้าว ในพื้นที่ตำบลบ้านแป้งและตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำ (Water Resource) 14.3532128,100.56895989999998 2019-12-13 08:05:06
2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ลงพื้นที่ติดตามการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งประจำปีงบประมาณ2562 ณหมู่ที่ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดหวัดร้อยเอ็ด โดยมีช่างรับเหมาเจาะบาดาลมารายงานผลการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ ทราบ และดำเนินการในขั้นตอนต่อไป น้ำ น้ำ (Water Resource) 15.62692567139,103.33648402244 2019-11-29 10:19:11
3 ทสจ. สุราษฎร์ธานี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ประสานงานกับเครือข่าย ​ทสม. ร่วมลงพื้นที่​ กับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และได้เฝ้าระวังรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม​ ผ่านแอพพิเคชั่น​ arsa4thai. กรณี น้ำเสียจากสถานที่กำจัดขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน และต่อประชาชนที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำดังกล่าว ในพื้นที่หมู่ที่ 3 7 และ 10 ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี น้ำ (Water Resource) 9.0507972,98.8705076 2019-11-27 10:57:43
4 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ลงพื้นที่ติดตามการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งประจำปีงบประมาณ2562 ณหมู่ที่6 ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดหวัดร้อยเอ็ด โดยมีช่างรับเหมาเจาะบาดาลมารายงานผลการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ ราบ และดำเนินการในขั้นตอนต่อไป น้ำ น้ำ (Water Resource) 15.552202427618,104.02681790292002 2019-11-26 13:56:43
5 นางสาวศศิวิมล สิงห์ทา (22 พ.ย.62) ผอ.ทสจ.อย.(นายพฤกษ์ โสโน) มอบให้ ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม (นายวิทยา หาดนิล) และเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือขาย เข้าร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาน้ำเค็มจากบ่อดิน พื้นที่อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปให้มีการปิดกั้นคลองป้องกันน้ำเค็ม ให้น้ำขึ้นลงละลายเจือจาง เพื่อให้น้ำสามารถทำการเกษตรได้ น้ำเค็ม น้ำ (Water Resource) 14.3532128,100.56895989999998 2019-11-25 19:48:19
6 ทสจ. ชัยภูมิ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ร่วมกับทีมทำงานธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว ลงพื้นที่สำรวจคุณภาพน้ำลำปะทาว และลำน้ำสาขา เนื่องในโอกาส 20 ปี ธรรมยาตรา ลุ่มน้ำลำปะทาว ทั้งสิ้น 2 จุด คือ บริเวณลำห้วยผักหนาม บ้านลาดผักหนาม ต.ซับสีทอง อ.เมือง และวังคำแคน ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ สำรวจคุณภาพน้ำ น้ำ (Water Resource) 13.6771555,100.60319000000004 2019-11-22 12:27:26
7 ทสจ. ชัยภูมิ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ร่วมกับทีมทำงานธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว ลงพื้นที่สำรวจคุณภาพน้ำลำปะทาว และลำน้ำสาขา เนื่องในโอกาส 20 ปี ธรรมยาตรา ลุ่มน้ำลำปะทาว ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ สำรวจคุณภาพน้ำ น้ำ (Water Resource) 15.980718,102.03449419999993 2019-11-22 12:27:05
8 ทสจ. ชัยภูมิ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ร่วมกับทีมทำงานธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว ลงพื้นที่สำรวจคุณภาพน้ำลำปะทาว และลำน้ำสาขา เนื่องในโอกาส 20 ปี ธรรมยาตรา ลุ่มน้ำลำปะทาว ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ สำรวจคุณภาพน้ำ น้ำ (Water Resource) 15.980718,102.03449419999993 2019-11-22 12:26:54
9 ทสจ. ชัยภูมิ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ร่วมกับทีมทำงานธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว ลงพื้นที่สำรวจคุณภาพน้ำลำปะทาว และลำน้ำสาขา เนื่องในโอกาส 20 ปี ธรรมยาตรา ลุ่มน้ำลำปะทาว ทั้งสิ้น 2 จุด คือ บริเวณลำห้วยผักหนาม บ้านลาดผักหนาม ต.ซับสีทอง อ.เมือง และวังคำแคน ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ สำรวจคุณภาพน้ำ น้ำ (Water Resource) 16.13686,102.04831690000003 2019-11-22 12:26:36
10 ทสจ. ชัยภูมิ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ร่วมกับทีมทำงานธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว ลงพื้นที่สำรวจคุณภาพน้ำลำปะทาว และลำน้ำสาขา เนื่องในโอกาส 20 ปี ธรรมยาตรา ลุ่มน้ำลำปะทาว ทั้งสิ้น 3 จุด คือ บริเวณสะพานป่าสัก บริเวณน้ำตกสาวแอะ โรงเรียนบ้านกุดโง้ง และท่าทางเกวียน ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ สำรวจคุณภาพน้ำ น้ำ (Water Resource) 7.1911568,100.54820589999997 2019-11-22 12:26:07
11 ทสจ. ชัยภูมิ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ร่วมกับทีมทำงานธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว ลงพื้นที่สำรวจคุณภาพน้ำลำปะทาว และลำน้ำสาขา เนื่องในโอกาส 20 ปี ธรรมยาตรา ลุ่มน้ำลำปะทาว ทั้งสิ้น 3 จุด คือ บริเวณสะพานป่าสัก บริเวณน้ำตกสาวแอะ โรงเรียนบ้านกุดโง้ง และท่าทางเกวียน ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ สำรวจคุณภาพน้ำ น้ำ (Water Resource) 15.0620691,104.3470476 2019-11-22 12:07:33
12 วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เครือข่าย ทสม. ชุมชนป๊อกปางล้อ ในเรื่องการจัดการน้ำเสีย โดยการฝึกและร่วมกันจัดทำถังดักไขมัน เพื่อติดตั้งในครัวเรือนนำร่อง จำนวน 100 ครัวเรือน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดการปัญหาน้ำเสียจากชุมชนในเบื้องต้น เนื่องจากพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอน ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียของเมือง ณ ชุมชนป๊อกปางล้อ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน การจัดการปัญหาน้ำเสียจากครัวเรือน น้ำ (Water Resource) 19.306169909808,97.971091009676 2019-11-05 17:50:21
13 นางสาวศศิวิมล สิงห์ทา วันที่31ตุลาคม62 เวลา 09.00 น.ทสจ.อยุธยาและ เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อบำรุงดูแลรักษาบ่อน้ำให้ใสสะอาดต่อๆไป ณ วัดมงคงบพิตร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจวัดคุณภาพน้ำ น้ำ (Water Resource) 14.3543249,100.55782610000006 2019-11-05 17:48:30
14 นางสาวปิยพร ฤทธิ์ทอง วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เครือข่าย ทสม. อำเภอป่าพะยอมรายงานสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม รวม 79 มม. น้ำในคลองป่าพะยอมเพิ่มขึ้น 1.80 เมตร ยังมีความสามารถระบายน้ำได้ดี น้ำ (Water Resource) 7.6166823,100.07402309999998 2019-10-21 18:08:59
15 ทสจ. อุดรธานี 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. รก.ทสจ.อด. ได้มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรน้ำ ส่วนสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาวัชพืชในอ่างเก็บน้ำบ้านจั่น เพื่อกำหนดแผนงานและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านจั่น ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โดยมี นายกองเอก ปราโมทย์ ธัญญพืช เป็นประธานในการประชุม น้ำ น้ำ (Water Resource) 17.3472422,102.78541189999999 2019-10-18 12:31:35
16 administrator 9 ตุลาคม 2562 เครือข่าย ทสม. จังหวัดอ่างทอง เฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ตรวจติดตามคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำช่วงน้ำหลาก ณ จุดตรวจรักษ์เจ้าพระยา 2 อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง คุณภาพน้ำแม่น้ำ น้ำ (Water Resource) 14.590881063565172,100.45267837130348 2019-10-10 13:59:04
17 ทสจ. ระนอง พบเห็นน้ำเสีย บริเวณคลอง น้ำเสีย น้ำ (Water Resource) 9.9528702,98.60846409999999 2019-10-08 16:04:50
18 t t น้ำ (Water Resource) 14.3176219,100.62732329999994 2019-10-08 15:54:01
19 5 5 น้ำ (Water Resource) 14.3176199,100.62736940000002 2019-10-08 15:43:02
20 ขยะ น้ำ (Water Resource) 13.691344423657808,100.6158063620735 2019-10-08 14:55:18