ดูรายละเอียด


# ชื่อผู้รายงาน รายละเอียด keyword หมวดรายงาน พิกัด วันที่รายงาน
1 นางสาวพิศมัย พรมรัตน์ วันที่ 9 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประสานเรื่องการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังเหตุเพลิงไฟไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ นายอำเภอทุกอำเภอ ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 13.6771555,100.60319 2023-11-16 16:29:19
2 นางสาวพิศมัย พรมรัตน์ วันที่ 8 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประสานเรื่องข้อมูลการจัดการของเสียจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อำเภอเสนางนิคคม “อำนาจเจริญเมืองสะอาด” ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 13.6771555,100.60319 2023-11-16 16:29:11
3 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม ร่วมใจปลูกป่า ในการสนองงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 16.948257893359422,104.54663528274978 2022-08-21 20:06:49
4 อบรมการจัดการคัดแยกขยะ การจัดการขยะมูลฝอย ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) , 2022-06-22 18:22:54
5 ขยะที่รอการแก้ไข เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกหนักอาจไปติดตามท่อจนทำให้น้ำไหลไม่สะดวกจนน้ำอาจเอ่อล้นเจ้าท่วมบ้านเรือนได้ ขยะติดท่อ ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) , 2022-05-21 18:08:10
6 ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) , 2022-03-02 14:12:44
7 ขยะข้างทาง อุดร ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) , 2021-11-27 10:49:27
8 ขยะข้างทาง ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) , 2021-11-27 10:47:20
9 ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) , 2021-11-11 14:05:04
10 ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) , 2021-11-05 16:00:32
11 ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) , 2021-11-05 16:00:31
12 ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) , 2021-11-02 14:43:44
13 แหล่งทิ้งขยะไม่เหมาะสม บริเวณถนนทางเข้าวัดน้อยชมภู่ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) , 2021-10-30 16:48:31
14 ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) , 2021-10-12 16:30:50
15 ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 15.608929117787527,98.0364990234375 2020-11-27 15:50:53
16 สถานการณ์ ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) , 2020-11-27 15:49:08
17 นางสาวเกศสินี สกุลพราหมณ์ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ลงพื้นที่เครือข่าย ทสม. ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพื่อเก็บข้อมูลในการจัดทำคลิปวิดีโอและเอกสารประกอบการเสนอผลงานคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2563 โดยมีการเก็บภาพในการดำเนินการด้านการคัดแยกขยะที่ต้นทางตามโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นทุนสังคม คุ้มครองคนทั้งทะเบียนอย่างยั่งยืน” ของชุมชนตำบลลำเหย ลงพื้นที่เครือข่าย ทสม. ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 13.9552456,100.0458146 2020-07-03 13:50:31
18 นางสาวศศิวิมล สิงห์ทา วันที่ 25 มีนาคม 2563 สนง.ทสจ.อย.จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลในศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนราชการนำขยะมาขายกันจำนวนมาก โดยมีพ่อค้ารับซื้อของเก่ามารอซื้อถึงที่ เปิดงานโดย ผู้ว่าราชการจังหวัด ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 14.3532128,100.5689599 2020-05-01 07:43:49
19 ทสจ. สุราษฎร์ธานี วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะชุมชน ในโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเคียนซา ตำบลอรัญญคาวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งร่วมรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่เครือข่าย ทสม. ให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 90 คน ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 8.7709829,99.2097218 2020-02-26 10:30:21
20 นางสาวศศิวิมล สิงห์ทา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ทสม.อยุธยา และเครือข่าย ทสม. อยุธยา และหน่วยงาน อปท. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการคัดแยกขยะต้นทาง (Zero weast) โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่6 นนทบุรี เป็นผู้จัดประชุมโดยมีนายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางชั้น 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 14.3339525,100.6112282 2020-02-19 09:11:25