ดูรายละเอียด


# ชื่อผู้รายงาน รายละเอียด keyword หมวดรายงาน พิกัด วันที่รายงาน
1 รณรงค์ 1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เกต น้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิว ลดถุงหูหิ้ว ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 13.5631007,100.27965659999995 2019-12-16 08:50:34
2 นางสาวพิศมัย พรมรัตน์ วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 นายวุฒิพงษ์ อิสาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาขยะจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยท่านรองผู้ว่าราชจังหวัดอำนาจเจริญ (นายพิจิตร บุญทัน) เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะจังหวัดอำนาจเจริญ ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 15.9014432,104.6232205 2019-12-16 08:47:56
3 รณรงค์ 1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เกต น้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิว ลดถุงหูหิ้ว ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) , 2019-12-13 19:27:51
4 รณรงค์ 1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เกต น้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิว ลดถุงหูหิ้ว ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) , 2019-12-13 19:27:51
5 รณรงค์ 1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เกต น้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิว ลดถุงหูหิ้ว ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) , 2019-12-13 19:27:49
6 วันที่ 6 ธันวาคม 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะภาครัฐ โดยมีกิจกรรมรับซื้อขยะจากหน่วยงานราชการที่อยู่ในบริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ทุกหน่วยงาน ผลการรับซื้อขยะวันนี้สามารถรวบรวมขยะจากหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งหมด 800 กิโลกรัม จากหน่วยงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนประสานแม่น้ำชีตอนล่าง และประชานชนที่สนใจนำมาขาย โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์แรกของเดือน ขยะ ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 16.053005464854,103.65215051918995 2019-12-13 07:58:29
7 2วันที่5ธค.62 เก็บตกภาพร่วม กิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วย หัวใจ ถวายเป็น. ราชกุสนแต่ พ่อของแผ่นดิน หมู่บ้านแม่สะกึด พร้อมคณะกรรมการ นักเรียน และจิตอาสาใน หมู่บ้าน และ อสม.ได้ร่วมกันตักบาตร และพัฒนาถนนในหมู่บ้าน ทางเข้าหมู่บ้าน. ทั่วทั้งหมดทำความสะอาด บริเวณวัด จนสะอาด ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ 1วันที่5ธค.62เก็บตกภาพร่วม กิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วย หัวใจ ถวายเป็น. ราชกุสนแต่ พ่อของแผ่นดิน หมู่บ้านแม่สะกึด พร้อมคณะกรรมการ นักเรียน และจิตอาสาใน หมู่บ้าน และ อสม.ได้ร่วมกันตักบาตร และพัฒนาถนนในหมู่บ้าน ทางเข้าหมู่บ้าน. ทั่วทั้งหมดทำความสะอาด บริเวณวัด จนสะอาด ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 19.23139371692,97.96419437974703 2019-12-06 09:26:24
8 ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 13.677969961463079,100.60635747406036 2019-12-06 09:24:04
9 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประสานงานกับประธานเครือข่าย ทสม. อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เก็บข้อมูลพื้นที่การดำเนินงานเครือข่าย ทสม. ระดับอำเภอ และอัดคลิปการรณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก การรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก​ ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 19.300215372368,97.96469125896692 2019-11-23 12:15:39
10 วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ประธานเครือข่าย ทสม. อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2562 ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 19.287999633618,97.96445321291696 2019-11-19 09:32:22
11 วันเสาร์ที่​ 16​ พ.ย.2562​ เจ้าหน้าที่กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ เครือข่าย​ ทสม.เขตส่ยไหม​ ร่วมงานโครงการทำความดี​ด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม​ ณ​ วัดหนองใหญ่​ เขตสายไหม​ กรุงเทพมหานคร ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 13.9047286,100.65724049999994 2019-11-17 14:44:11
12 ทสจ. ลำปาง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหลวงใต้ ลงพื้นที่ประสานงานแก้ไขปัญหาการจัดการขยะให้ถูกสุขลักษณะในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหลวงใต้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ขยะมูลฝอย ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 18.73440210649354,99.9711986259689 2019-11-13 11:56:40
13 เช้านี้ ที่บ้านสามสวนกลาง ม.14 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ ทสม.ร่วมกับชาวบ้านนำขยะมาขายตามโครงการธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนบ้านสามสวนกลาง ประจำเดือนพฤศจิกายน เปิดด้านจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ลดขยะต้นทาง สร้างสวัสดิการในชุมชนจากการขายขยะรู้รักสามัคคี การมีส่วนร่วม 3361100154746 ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 16.4274643,102.27396539999995 2019-11-11 09:58:53
14 นางสาวศศิวิมล สิงห์ทา วันที่4 พ.ย.62 เวลา 10.00 น.เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแสดล้อมอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย และเครือข่ายทสม.ต่างอำเภอ ออกมาขอความเห็นใจและความรับผิดชอบขจากรถบรรทุกขยะและบ่อขยะที่ไม่ได้รับใบอนุญาติผิดกฎหมายทำให้ประชาชนเดือดร้อนมานับปีจากกลิ่นขยะที่เน่าเหม็น เครือข่ายทสม. จึงรวมตัวกันออกมาขอความเป็นธรรมให้แก่ชาวบ้านและเพื่อสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณวัดโคกช้าง ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ขยะ ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 14.3623888,100.66964400000006 2019-11-07 12:28:22
15 นางสาวศศิวิมล สิงห์ทา วันที่4 พ.ย.62 เวลา 10.00 น.เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแสดล้อมอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย และเครือข่ายทสม.ต่างอำเภอ ออกมาขอความเห็นใจและความรับผิดชอบขจากรถบรรทุกขยะและบ่อขยะที่ไม่ได้รับใบอนุญาติผิดกฎหมายทำให้ประชาชนเดือดร้อนมานับปีจากกลิ่นขยะที่เน่าเหม็น เครือข่ายทสม. จึงรวมตัวกันออกมาขอความเป็นธรรมให้แก่ชาวบ้านและเพื่อสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณวัดโคกช้าง ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ขยะ ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 13.6771555,100.60319000000004 2019-11-07 07:16:15
16 วันที่ 1 พ.ย.2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมขยะภาครัฐประจำวันศุกร์แรกของเดือน ร่วมกับหน่วยงานราชการที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดโดยการคัดแยกขยะรีไซด์เคิลประเภทต่างๆมาขาย ขยะ ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 16.053114047056,103.65235604346003 2019-11-05 17:51:07
17 นางสาวกรรฐิการ์ เมืองตั้ง วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านตำบลร่องเคาะ กรรมการหมู่บ้าน บ้านร่องเคาะ พร้อมด้วย อสม.บ้านร่องเคาะ ร่วมกันรับขยะคัดแยกจากชาวบ้าน ที่คัดแยกขยะครัวเรือนต้นทาง เพื่อนำไปขาย ในโครงการขยะสร้างบุญ เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน เพื่อหารายได้เข้ากองทุน สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เน้นเป็นขยะพลาสติก ได้ทั้งหมด 1,800 กิโลกรัมโดยเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ล้านนา เชื่อมเครือข่ายโดยท่าน เกียรติภัส สุภาวงศ์ ปธ.ทสม.จ.เชียงราย ขับเคลื่อน หมู่บ้านจัดการขยะด้วยตนเอง นายอดิเรก สวยสด ประธาน ทสม. อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รายงาน ขยะสร้างรายได้ ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 18.99196887388667,99.61498741192395 2019-11-05 17:48:02
18 นางสาวศศิวิมล สิงห์ทา วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ประสาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับจังหวัด อำเภอท่าเรือ และอำเภอภาชี ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 13.6771555,100.60319000000004 2019-10-28 15:04:24
19 วันที่7 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบคือการจัดการแบบฝังกลบและการจัดการขยะโดยการทำRDF เพื่อให้ขยะของร้อยเอ็ดได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและลดลงตามเป้าหมาย ขยะมูลฝอย ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 16.090497599584,103.64442341030008 2019-10-22 10:55:06
20 วันที่4ตุลาคม 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินกิจกรรมขยะภาครัฐร่วมกับหน่วยงานในศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ทำการรับซื้อขยะรีไซเคิลในสำนักงานต่างๆ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหน่วยงานราชการเข้าร่วมกิจกรรมนำขยะมาขาย โดยมีปริมาณขยะที่นำมาจายทั้งหมด 300กิโลกรัม ขยะ ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 16.052707749553,103.65244757383994 2019-10-22 10:54:55