ดูรายละเอียด


# ชื่อผู้รายงาน รายละเอียด keyword หมวดรายงาน พิกัด วันที่รายงาน
1 ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 15.608929117787527,98.0364990234375 2020-11-27 15:50:53
2 สถานการณ์ ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) , 2020-11-27 15:49:08
3 นางสาวเกศสินี สกุลพราหมณ์ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ลงพื้นที่เครือข่าย ทสม. ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพื่อเก็บข้อมูลในการจัดทำคลิปวิดีโอและเอกสารประกอบการเสนอผลงานคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2563 โดยมีการเก็บภาพในการดำเนินการด้านการคัดแยกขยะที่ต้นทางตามโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นทุนสังคม คุ้มครองคนทั้งทะเบียนอย่างยั่งยืน” ของชุมชนตำบลลำเหย ลงพื้นที่เครือข่าย ทสม. ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 13.9552456,100.0458146 2020-07-03 13:50:31
4 นางสาวพิศมัย พรมรัตน์ วันที่ 9 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประสานเรื่องการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังเหตุเพลิงไฟไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ นายอำเภอทุกอำเภอ ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 13.6771555,100.60319 2020-05-01 11:03:22
5 นางสาวพิศมัย พรมรัตน์ วันที่ 8 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประสานเรื่องข้อมูลการจัดการของเสียจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อำเภอเสนางนิคคม “อำนาจเจริญเมืองสะอาด” ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 13.6771555,100.60319 2020-05-01 11:01:49
6 นางสาวศศิวิมล สิงห์ทา วันที่ 25 มีนาคม 2563 สนง.ทสจ.อย.จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลในศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนราชการนำขยะมาขายกันจำนวนมาก โดยมีพ่อค้ารับซื้อของเก่ามารอซื้อถึงที่ เปิดงานโดย ผู้ว่าราชการจังหวัด ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 14.3532128,100.5689599 2020-05-01 07:43:49
7 ทสจ. สุราษฎร์ธานี วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะชุมชน ในโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเคียนซา ตำบลอรัญญคาวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งร่วมรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่เครือข่าย ทสม. ให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 90 คน ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 8.7709829,99.2097218 2020-02-26 10:30:21
8 นางสาวศศิวิมล สิงห์ทา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ทสม.อยุธยา และเครือข่าย ทสม. อยุธยา และหน่วยงาน อปท. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการคัดแยกขยะต้นทาง (Zero weast) โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่6 นนทบุรี เป็นผู้จัดประชุมโดยมีนายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางชั้น 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 14.3339525,100.6112282 2020-02-19 09:11:25
9 นางสาวศศิวิมล สิงห์ทา วันนี้ (17 ก.พ. 63) นายเกษม สุขวารี ผอ.ทสจ.อย. มอบหมายให้ นส.วลัยนุช พรรณสังข์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นายชินบัญชร์ ร้านจันทร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ประสาน เข้าตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะเก่าบริเวณ ม.11 ต.เชียงรากน้อย ของบริษัทบางปะอิน เวสต์แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. วันที่ 16 ก.พ. 63 และระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 03.00 น. ของวันที่ 17 ก.พ. 63 คาดว่าสาเหตุเพลิงไหม้เกิดมาจากการจุดไฟเพื่อเผาสายไฟ หรือเผาปลา/หนู ของชาวบ้านที่ลักลอบเข้ามาใช้พื้นที่ โดย ทต.เชียงรากน้อย และบริษัทฯ ได้จัดเตรียมรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ และรถแม๊คโคร เฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ซ้ำบริเวณบ่อขยะ และมาตรการระยะยาวมีแผนจะเสริมแนวคันดินรอบบ่อขยะและเพิ่มเวรยามเฝ้าระวังการเกิดเพลิงไหม้บ่อขยะ ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 14.1566002,100.5679234 2020-02-18 09:17:28
10 โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง บ้านสามสวนกลาง วันนี้ธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนบ้านสามสวนกลาง รับซื้อขยะจากชาวบ้าน นำเงินที่ได้เข้ากองทุนฯเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก บ้านสามสวนกลางม.14ต.สามวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 16.4266578,102.2740719 2020-02-11 09:29:02
11 ทสจ. สุราษฎร์ธานี วันที่ 28 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประสานเครือข่าย ทสม.ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลเบื้องต้นพฤติกรรมในการจัดการขยะต้นทางของชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 ณ หาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอย่างสมดุลและยั่งยืน และรณรงค์การทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 32 ครัวเรือน ซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่า แต่ละครัวเรือนส่วนใหญ่มีการคัดแยกขยะอยู่แล้ว โดยขยะอินทรีย์จะนำไปเป็นอาหารสัตว์ ส่วนขยะรีไซเคิลคัดแยกเพื่อนำไปขาย ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 9.5160947,99.2289727 2020-01-30 09:11:40
12 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ สนง.ทสจ.ร้อยเอ็ด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลตำบลดงแดง เดินกิจกรรมรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก ณ บริเวณตลาดสด ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีสมาชิกเทศบาลและเครือข่าย ทสม. อสม. เข้าร่วมเพื่อเดินรณรงค์กิจกรรมจำนวนกว่า 60 คน รณรงค์ลดถุงพลาสติก ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 15.852879178532,103.62220935524 2020-01-29 15:59:49
13 นายบุญมี ปากหวาน เก็บใบไในวัดทำปุ๋ยหมัก ทสม สบลืน ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 13.6771555,100.60319 2020-01-29 09:14:18
14 การเก็บใบไม้ในวัดทำปุ๋ย ทสม สบลืน ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 13.6771555,100.60319 2020-01-29 09:14:08
15 การเก็บใบไม้ในวัดทำปุ๋ย ทสม สบลืน ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 13.6771555,100.60319 2020-01-29 09:14:03
16 การเก็บใบไม้ในวัดทำปุ๋ย ทสม สบลืน ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 13.6771555,100.60319 2020-01-29 09:13:58
17 การเก็บใบไม้ในวัดทำปุ๋ย ทสม สบลืน ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 13.6771555,100.60319 2020-01-29 09:13:54
18 เผาขยะจากการคัดแยกแล้วหลังจากการท่องเที่ยวบนดอยม่อนคลุย อ.ท่าสองยาง.จ.ตาก เพื่อลดขยะและเพื่อความสวยงามให้คงอยู่เหมือนเดิม ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 17.6360636,97.97372569999999 2020-01-29 09:12:11
19 นางสาวศศิวิมล สิงห์ทา วันที่ (24 ม.ค.63) เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "รู้กิน รู้คิด A.A.Y" และร่วมชมผลงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน ณ โรงเรียนเอกอโยธยา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ธนาคารขยะ ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 14.3532128,100.5689599 2020-01-28 15:42:11
20 วันที่ 24 มกราคม 63 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินกิจกรรมซื้อ-ขาย ขยะจากชุมชนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับตำบลและสมาชิกจำนวนกว่า 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และสามารถรับซื้อขยะได้จำนวนกว่า 1.2 ตัน ขยะ ขยะหรือมูลฝอย (Municipal Solid Waste) 15.666588005433,103.58370423317 2020-01-28 15:42:02