ดูรายละเอียด


# ชื่อผู้รายงาน รายละเอียด keyword หมวดรายงาน พิกัด วันที่รายงาน
1 นางสาวเกศสินี สกุลพราหมณ์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม (เจ้าหน้าที่ประสานฯ) ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากเตาเผาถ่าน ร่วมกับอบต.กระตีบ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 อบต.กระตีบ ได้รับแจ้งจากผู้สื่อข่าว รายการร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้ สถานีโทรทัศน์ไทยพี่บีเอส ให้ตรวจสอบเตาเผาถ่ายกว่า 30 เตา สร้างความเดือดร้อนมานานกว่า 20 ปี จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ ซึ่งมีการดำเนินการแก้ไข ตามข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากปัจจุบันยังมีเขม่าควันอยู่ จึงมีการแนะนำให้เปลี่ยนวิธีการเผาถ่านแบบไร้ควัน โดยจะพาไปศึกษากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน แล้วนำกลับมาประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการต่อไป เพื่อจะได้ไม่มีเขม่าควันที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย และสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน นอกจากนี้ทางผู้ประกอบการยังร่วมมือกันช่วยลดจำนวนเตาเผาลงจากเดิม 37 เตา ลดลงไปเหลือ 31 เตา อีกด้วย ประชุมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กรณีเขม่ามลพิษจากการประกอบกิจการเตาเผาถ่าน จังหวัดนครปฐม มลพิษ (Hazardous Waste) 14.1139577,99.9576849 2019-12-13 12:39:53
2 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม (เจ้าหน้าที่ประสานฯ) ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากเตาเผาถ่าน ร่วมกับอบต.กระตีบ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 อบต.กระตีบ ได้รับแจ้งจากผู้สื่อข่าว รายการร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้ สถานีโทรทัศน์ไทยพี่บีเอส ให้ตรวจสอบเตาเผาถ่ายกว่า 30 เตา สร้างความเดือดร้อนมานานกว่า 20 ปี จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ ซึ่งมีการดำเนินการแก้ไข ตามข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากปัจจุบันยังมีเขม่าควันอยู่ จึงมีการแนะนำให้เปลี่ยนวิธีการเผาถ่านแบบไร้ควัน โดยจะพาไปศึกษากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน แล้วนำกลับมาประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการต่อไป เพื่อจะได้ไม่มีเขม่าควันที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย และสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน นอกจากนี้ทางผู้ประกอบการยังร่วมมือกันช่วยลดจำนวนเตาเผาลงจากเดิม 37 เตา ลดลงไปเหลือ 31 เตา อีกด้วย ประชุมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กรณีเขม่ามลพิษจากการประกอบกิจการเตาเผาถ่าน จังหวัดนครปฐม มลพิษ (Hazardous Waste) 14.1139577,99.9576849 2019-12-13 12:39:30
3 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม (เจ้าหน้าที่ประสานฯ) ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากเตาเผาถ่าน ร่วมกับอบต.กระตีบ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 อบต.กระตีบ ได้รับแจ้งจากผู้สื่อข่าว รายการร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้ สถานีโทรทัศน์ไทยพี่บีเอส ให้ตรวจสอบเตาเผาถ่ายกว่า 30 เตา สร้างความเดือดร้อนมานานกว่า 20 ปี จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ ซึ่งมีการดำเนินการแก้ไข ตามข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากปัจจุบันยังมีเขม่าควันอยู่ จึงมีการแนะนำให้เปลี่ยนวิธีการเผาถ่านแบบไร้ควัน โดยจะพาไปศึกษากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน แล้วนำกลับมาประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการต่อไป เพื่อจะได้ไม่มีเขม่าควันที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย และสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน นอกจากนี้ทางผู้ประกอบการยังร่วมมือกันช่วยลดจำนวนเตาเผาลงจากเดิม 37 เตา ลดลงไปเหลือ 31 เตา อีกด้วย ประชุมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กรณีเขม่ามลพิษจากการประกอบกิจการเตาเผาถ่าน จังหวัดนครปฐม มลพิษ (Hazardous Waste) 14.1139577,99.9576849 2019-12-13 12:39:12
4 9 ธ.ค. 62 สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุสาหกรรม ได้ทำการตรวจติดตามคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปากปล่องระบายมลพิษของโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท บัวสมหมายผลิตไฟฟ้า จำกัด เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นดำที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว มลพิษ มลพิษ (Hazardous Waste) 16.085479534489,103.64058952778998 2019-12-13 08:04:01
5 20 พ.ย. 62 เวลา 13.00 น. สนง.ทสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับสนง.สาธารณสุขจังหวัดสนง.อุตสาหกรรมจังหวัด อำเภอสุวรรณภูมิ อบต.สระคู และโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ตรวจสอบปัญหาผลกระทบจากฝุ่นละอองแกลบสีดำจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล ในเขตตำบลสระคู ( บริษัท บัวสมหมายผลิตไฟฟ้า จำกัด) กำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ พร้อมลงพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลสระคู เพื่อตรวจสอบผลกระทบและชี้แจงการดำเนินงานของส่วนราชการให้กับชุมชนได้รับทราบ มลพิษ มลพิษ (Hazardous Waste) 15.614927633291,103.83119668812003 2019-11-21 10:05:06
6 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สนง.ทสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมสังเกตการณ์ การตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปากปล่องของโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท ร้อยเอ็ดกรีน จำกัด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรมควบคุมมลพิษ ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประกอบด้วยค่าฝุ่นละออง และก๊าซที่ระบายออกจากปล่อง ประกอบการวิเคราะห์ และกำกับติดตามปัญหาฝุ่นละอองจากแกลบดำในพื้นที่ตำบลเหนือเมืองต่อไป มลพิษ มลพิษ (Hazardous Waste) 16.08730353866,103.64035382866996 2019-11-14 10:11:14
7 ทสจ. สุราษฎร์ธานี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ประสานงานกับ ​ทสม.ตำบลวัดประดู่ ร่วมลงพื้นที่​ กับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้เฝ้าระวังรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม​ ผ่านแอพพิเคชั่น​ arsa4thai. กรณีก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนหรือเวลาฝนตก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง มลพิษ (Hazardous Waste) 9.1066814,99.29589529999998 2019-11-12 08:45:47
8 ทสจ. สุราษฎร์ธานี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ประสาน เครือข่าย ทสม. ตำบลท่าโรงช้าง ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเฝ้าระวังรายงานปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่าน แอพพลิเคชั่น Arsa4thai กรณีการประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ของบริษัท ภิญาดา จำกัด ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นและเขม่าควันจากการบีบกลั่นน้ำมันปาล์ม และเสียงดัง จากการบดสับไม้ในช่วงเวลากลางคืน สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง มลพิษ (Hazardous Waste) 9.0199276,99.16871309999999 2019-11-12 08:44:54
9 นายกรกช เกษจันทร์ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ส่วนสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ลงพื้นที่ร่วมประชุมหาเรือแนวทางแก้ไข กรณีเหตุร้องเรียนของเกษตรสวนผัก เรื่องน้ำเสียจากโรงานน้ำตาลกุมภวาปี มีตัวแทนภาคส่วนราชการ ทสม. ประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 30 คน ณ ห้องประชุมโรงงานน้ำตาลกุมภวาปี ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ผลกระทบจากมลพิษทางน้ำ มลพิษ (Hazardous Waste) 17.1003475,103.0240847 2019-11-05 17:54:23
10 ร้องเรียนฝุ่นดำจากโรงสีข้าวและโรงไฟฟ้าชีวมวล มลพิษ มลพิษ (Hazardous Waste) 16.0769662,103.62939849999998 2019-11-05 17:52:51
11 วันที่ 4 พ.ย.2562 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับติดตามผลกระทบจากฝุ่นละอองแกลบสีดำ จากการประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งส่งผลกระทบ ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านหนองนาสร้าง บ้านหนองบัวทอง บ้านโนนงาม และมณฑลทหารบกที่ 27 เขตพื้นที่ตำบลเหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยร่วมกับผู้นำชุมชนและตัวแทนชุมชนในการกำหนดมาตรการในการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม ประกอบการแก้ไขปัญหา ณ รพ.สต.บ้านหนองบัวสร้าง ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด มลพิษ มลพิษ (Hazardous Waste) 16.0548786,103.64791190000005 2019-11-05 17:52:34
12 3 พ.ย. 62 เวลา 15.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายสายยนต์ สีหาบัว ผอ.ทสจ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบและกำกับติดตามผลกระทบจากฝุ่นละอองแกลบสีดำ ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านหนองนาสร้าง บ้านหนองบัวทอง บ้านโนนงาม และมณฑลทหารบกที่ 27 เขตพื้นที่ตำบลเหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยร่วมกับผู้นำชุมชนและตัวแทนชุมชนในการกำหนดมาตรการในการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม ประกอบการแก้ไขปัญหาต่อไป มลพิษ มลพิษ (Hazardous Waste) 16.077450109012,103.62959045917 2019-11-05 17:50:51
13 ติดตามสถานการณ์เวทีแสดงความคิดเห็นกรณีขอก่อสร้างโรงน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทน้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด วันที่ 24 ตุลาคม 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการติดตามกำกับเวทีการแสดงความคิดเห็นของประชาชนผู้เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้างโรงน้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด ณ ห้องประชุมสาเกตุฮอล ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นกว่า 250 คน มลพิษ มลพิษ (Hazardous Waste) 16.070927170151,103.65849796683005 2019-10-28 08:03:25
14 ทสจ. เลย วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมการ ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไข PM 2.5 “ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก” ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ วางมาตรการบูรณาการภาครัฐ โรงงานน้ำตาล และเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่จังหวัดเลย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปี 2563 ร่วมกัน พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) สนง.ทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย 3) เกษตรจังหวัดเลย 4) สนง.ขนส่งจังหวัดเลย 5) สถานีควบคุมไฟทุกสถานี 6) สนง.พลังงานจังหวัดเลย 7) จัง 8) สาธารณสุขจังหวัดเลย 9) อุตสาหกรรมจังหวัดเลย 10) กอ.รมน.จังหวัด 11) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 12) อำเภอทุกอำเภอ 13) อปท.ทุกแห่ง 14) หน่วยป้องกันและศูนย์ประสานงานป่าไม้ 15) ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย และ 16) แขวงทางหลวงเลยที่ 1,2 รายงานผลการปฏิบัติงานให้จังหวัดทราบด้วย มลพิษ มลพิษ (Hazardous Waste) 17.4860232,101.72230020000006 2019-10-19 09:53:03
15 administrator วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ประสานฯ ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกลิ่นจากฟาร์มไก่ธีรยศ หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมี ดาบตำรวจประนอม รอดแคล้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนอน โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึงชาวบ้านบริเวณดังกล่าว ที่ได้รับผลกระทบจากฟาร์มไก่นั้นเข้าร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุป แนวทางแก้ไขและกำหนดระยะเวลาให้กับทางผู้ประกอบการ เบื้องต้นได้ประสานทสม.ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบช่วยเฝ้าระวัง และคอยรายงานปัญหาผ่าน แอพพลิเคชั่น Arsa4thai เพื่อรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป มลพิษ มลพิษ (Hazardous Waste) 13.6771555,100.60319000000004 2019-10-18 13:45:04
16 ทสจ. ระนอง วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ประสานฯ ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกลิ่นจากฟาร์มไก่ธีรยศ หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมี ดาบตำรวจประนอม รอดแคล้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนอน โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึงชาวบ้านบริเวณดังกล่าว ที่ได้รับผลกระทบจากฟาร์มไก่นั้นเข้าร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุป แนวทางแก้ไขและกำหนดระยะเวลาให้กับทางผู้ประกอบการ เบื้องต้นได้ประสานทสม.ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบช่วยเฝ้าระวัง และคอยรายงานปัญหาผ่าน แอพพลิเคชั่น Arsa4thai เพื่อรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป มลพิษ มลพิษ (Hazardous Waste) 9.992234,98.65072639999994 2019-10-18 12:40:30
17 ทสจ. ระนอง วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ประสานฯ ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกลิ่นจากฟาร์มไก่ธีรยศ หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมี ดาบตำรวจประนอม รอดแคล้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนอน โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึงชาวบ้านบริเวณดังกล่าว ที่ได้รับผลกระทบจากฟาร์มไก่นั้นเข้าร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุป แนวทางแก้ไขและกำหนดระยะเวลาให้กับทางผู้ประกอบการ เบื้องต้นได้ประสานทสม.ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบช่วยเฝ้าระวัง และคอยรายงานปัญหาผ่าน แอพพลิเคชั่น Arsa4thai เพื่อรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป มลพิษ มลพิษ (Hazardous Waste) 13.6771555,100.60319000000004 2019-10-18 12:40:23
18 ทสจ. สุราษฎร์ธานี วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ประสานฯ ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกลิ่นจากฟาร์มไก่ธีรยศ หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมี ดาบตำรวจประนอม รอดแคล้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนอน โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึงชาวบ้านบริเวณดังกล่าว ที่ได้รับผลกระทบจากฟาร์มไก่นั้นเข้าร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุป แนวทางแก้ไขและกำหนดระยะเวลาให้กับทางผู้ประกอบการ เบื้องต้นได้ประสานทสม.ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบช่วยเฝ้าระวัง และคอยรายงานปัญหาผ่าน แอพพลิเคชั่น Arsa4thai เพื่อรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป มลพิษ มลพิษ (Hazardous Waste) 9.992234,98.65072639999994 2019-10-18 12:40:13
19 administrator วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ประสานฯ ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกลิ่นจากฟาร์มไก่ธีรยศ หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมี ดาบตำรวจประนอม รอดแคล้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนอน โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึงชาวบ้านบริเวณดังกล่าว ที่ได้รับผลกระทบจากฟาร์มไก่นั้นเข้าร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุป แนวทางแก้ไขและกำหนดระยะเวลาให้กับทางผู้ประกอบการ เบื้องต้นได้ประสานทสม.ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบช่วยเฝ้าระวัง และคอยรายงานปัญหาผ่าน แอพพลิเคชั่น Arsa4thai เพื่อรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป เรื่องร้องเรียน มลพิษ (Hazardous Waste) 13.6771555,100.60319000000004 2019-10-18 12:31:59
20 17 ต.ค. 62 เวลา 11.00 น. สนง.ทสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด อบต.เหนือเมือง รพ.สต.หนองนาสร้าง และชาวบ้านหนองบัวทอง ต.เหนือเมือง ร่วมตรวจสอบปัญหาฝุ่นละอองสีดำจากการประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงไฟฟ้าชีวมวล ในเขต ต.เหนือเมือง พบว่า ชุมชนยังได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการ โดยทราบว่า มีฝุ่นสีดำติดตามเสื้อผ้าร่างกาย และพัดเข้าบ้านเรือนทำให้ได้รับความเดือดร้อน ทั้งน ี้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนจากการประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงไฟฟ้าชีวมวล เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ให้กับชุมชนได้รับทราบ รวมทั้งได้ชี้แจงต่อ นายศิริชัย รักพุทธะ และชาวบ้าน ซึ่งได้ร้องเรียนผ่านไปยังรายการสถานีประชาชนทางช่อง Thai PBS ให้ได้รับทราบการดำเนินงานและการขับเคลื่อนของจังหวัดร้อยเอ็ดด้วย ชุมชนได้รับทราบและขอให้ภาครัฐกำกับ ดูแล และติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาว ที่จะมีผลกระทบมาก นอกจากนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์และวางแผนประสานงาน เพื่อขยายเครือข่าย ทสม. ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและกำกับติดตามต่อไป มลพิษทางอากาศ มลพิษ (Hazardous Waste) 16.077187223927,103.62962163985003 2019-10-17 19:59:09