ดูรายละเอียด


# ชื่อผู้รายงาน รายละเอียด keyword หมวดรายงาน พิกัด วันที่รายงาน
1 ทสจ. สุราษฎร์ธานี วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสานเครือข่าย ทสม.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเข้าร่วมสำรวจข้อมูลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สหไทย การ์เด้น พลาซา สุราษฎร์ธานี และอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แหล่งกำเนิดมลพิษได้มีการจัดการน้ำเสียของตนเองให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อเฝ้าระวังรายงานปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่าน แอพพลิเคชั่น Arsa4thai มลพิษ (Hazardous Waste) 9.1086852,99.2922474 2023-11-24 10:24:10
2 ฝุ่นโรงงานปานแก้ว ต.บ้านหีบ มีมาก มลพิษ (Hazardous Waste) 14.352632126626036,100.70405988197308 2023-02-01 16:52:22
3 ฝุ่นโรงงานปานแก้ว ต.บ้านหีบ มีมาก มลพิษ (Hazardous Waste) , 2023-02-01 16:51:19
4 เหม็นกลิ่นสารเคมีจากบ.เอกอุทัย ต.สามบันฑิต มลพิษ (Hazardous Waste) , 2022-02-20 12:26:46
5 กลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพารา มลพิษ (Hazardous Waste) , 2022-02-20 09:52:27
6 ชาวบ้านร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ. อุดรธานี มลพิษ (Hazardous Waste) 17.38452106116315,103.04969787597656 2021-11-30 14:16:13
7 ทอสอบ ทอสอบ มลพิษ (Hazardous Waste) 13.80341854233897,100.59247925877571 2020-11-28 10:37:28
8 aaaaaaaaaaaa bbbbbbbbbbb มลพิษ (Hazardous Waste) 15.37742451493028,100.4150390625 2020-07-29 21:36:20
9 ทสจ. สุราษฎร์ธานี วันที่ 24 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ประสานงานกับเครือข่าย ​ทสม. ร่วมลงพื้นที่​ กับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และได้เฝ้าระวังรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม​ กรณี การประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.5 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นจากเขม่าควันฟุ้งกระจาย สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง มลพิษ (Hazardous Waste) 8.63208918,98.9565492 2020-05-01 07:42:27
10 วันที่ 27-30 มกราคม 63 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ สนง.ทสจ.ร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมติดตามผลกระทบ จากกรณีการประกอบการของโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท ร้อยเอ็ดกรีน จำกัด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ จากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประกอบด้วยค่าฝุ่นละออง และก๊าซที่ระบายออกจากปล่อง ประกอบการวิเคราะห์ และกำกับติดตามปัญหาฝุ่นละอองจากแกลบดำในพื้นที่ตำบลเหนือเมือง มลพิษ มลพิษ (Hazardous Waste) 16.08376214613,103.6425190419 2020-01-29 15:59:42
11 นายกรกช เกษจันทร์ วันที่ 9 มกราคม 2563 รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ส่วนงานสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่สำรวจกลิ่นและติดตามความเคลื่อนไหว กรณีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จากกลิ่นจาก บริษัทปริ้น รับเบอร์ จำกัด ด้วยการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อช่วยกันหาวิธีแก้ไข ปัญหาต่อไป ณ บ้านป่าก้าว หมู่ 12 ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มลพิษ (Hazardous Waste) 17.3813775,103.0149414 2020-01-24 12:27:25
12 นางสาวศศิวิมล สิงห์ทา วันนี้ (15 ม.ค.63) ผอ.ทสจ.อย. (นายเกษม สุขวารี) มอบให้ นางสาววลัยนุช พรรณสังข์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นายชิณบัญชร์ ร้านจันทร์และเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยในวันนี้ได้ทำการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ 2 แห่ง คือ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเนชั่น จำกัด สาขาพระนครศรีอยุธยา 1 มลพิษ มลพิษ (Hazardous Waste) 14.3532128,100.5689599 2020-01-22 09:07:59
13 วันที่ 14 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลตำบลบ้านบากอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจเรื่องร้องเรียนโรงงานผลิตปลาทูสดเพื่อตรวจสอบกรณีมีผู้ร้องเรียนเรื่องน้ำที่ใช้ล้างปลาทูไหลลงพื้นที่ข้างเคียงทำให้ดินเค็มไม่สามารถเพาะปลูกข้าวและพืชต่างๆได้ มลพิษ มลพิษ (Hazardous Waste) 15.988156185473,103.4932276234 2020-01-16 09:17:04
14 27 ธ.ค.2562 สนง.ทสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ กอ.รมน.จ.รอ. สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ อบต.สระคู กำนันตำบลสระคู ผญบ.ม.9 บ้านโพนสูง และ บ.บัวสมหมายผลิตไฟฟ้า จำกัด (สาขาสุวรรณภูมิ) ร่วมสังเกตุการณ์และตรวจติดตามคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปากปล่องโรงไฟฟ้าชีวมวล (ขนาดกำลังการผลิต 9.9 MW) ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เข้าตรวจสอบ โดยวันนี้ผู้ประกอบการได้เดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า จำนวน 6.7 MW (เนื่องจากได้รับแจ้งว่าเตาหม้อไอน้ำของโรงงานรั่วทำให้ไม่สามารถเดินกำลังการผลิตได้เต็มกำลัง) มลพิษ มลพิษ (Hazardous Waste) 15.615528875772,103.83159197867008 2020-01-02 09:15:59
15 วันที่26 ธ.ค 2562 สนง.ทสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อบต.เหนือเมือง รพ.สต.บ้านหนองนาสร้าง โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง และผู้นำชุมชน ร่วมสั่งเกตุการณ์และติดตามคุณภาพอากาศโดยรอบโรงไฟฟ้าชีวมวล ต.เหนือเมือง ซึ่งในวันนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้นำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่เข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง มลพิษ มลพิษ (Hazardous Waste) 16.077421114351,103.62909190357004 2020-01-02 09:15:51
16 ทสจ. นครราชสีมา วันที่ 26 ธันวาคม 2562 จังหวัดนครราสีมา จัดกิจกรรม“กิจกรรม Kick off เรียนรู้ อยู่กับฝุ่น PM 2.5” โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา และหน่วยงาน เครือข่าย ได้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 จึงได้จัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การปฏิบัติตัวเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 โดยการจัดกิจกรรม“Kick off เรียนรู้ อยู่กับฝุ่น PM 2.5” ในวันนี้ประกอบด้วย 1) การสาธิตการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ที่ถูกวิธี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 2) กิจกรรม Kick off การบูรณาการตรวจโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในการปล่อยมลพิษ ฝุ่น PM 2.5 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) กิจกรรม Kick off ตรวจควันดำ สาธิตการตรวจจับรถยนต์ขนส่งสาธารณที่มีความเสี่ยงปล่อยมลพิษ โดยสนง.ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สถานีตำรวจภูธรนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4) การฉีดพ่นน้ำ ลดฝุ่น PM 2.5 โดยเทศบาลนครนครราชสีมา 5) กิจกรรมเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ ที่รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศผ่านแอพพลิเคชั่น Air4Thai 6) กิจกรรมการสาธิตตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 7) กิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และแจกหน้ากากอนามัย ปัองกันฝุ่น PM 2.5 ให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยง นักเรียน ผู้ปกครอง บริเวณจุดรับส่งนักเรียน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 8) การประชาสัมพันธ์เรื่องฝุ่น PM 2.5 หน้าเสาธง ในสถานศึกษาทั้ง ๔ แห่ง โดยบุคคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราช, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 , ศูนย์อนามัยที่ 9 และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในวันนี้ และร่วมเดินรณรงค์สร้างการรับรู้ตามกิจกรรมฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ส่วนราชการ สถานศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป จำนวน 150 คน มลพิษ (Hazardous Waste) 14.9798997,102.09776929999998 2020-01-02 09:15:35
17 ทสจ. ชลบุรี วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย เครือข่าย ทสม. อำเภอพานทอง เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ชลบุรี เจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีร้องเรียนกลิ่นเหม็น และเสียงดัง บริษัท เพนท์แอพพรีเคชั่นซิสเตมท์ จำกัด จากกรณีตรวจสอบพบว่าบริเวณดังกล่าวไม่มีกลิ่นเหม็นและเสียงดัง จึงแนะนำให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณกำแพงด้านทิศใต้ของโรงงานที่ติดกับชุมชน มลพิษ (Hazardous Waste) 13.4709308,101.08249120000005 2020-01-02 09:07:23
18 นางสาวเกศสินี สกุลพราหมณ์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม (เจ้าหน้าที่ประสานฯ) ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากเตาเผาถ่าน ร่วมกับอบต.กระตีบ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 อบต.กระตีบ ได้รับแจ้งจากผู้สื่อข่าว รายการร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้ สถานีโทรทัศน์ไทยพี่บีเอส ให้ตรวจสอบเตาเผาถ่ายกว่า 30 เตา สร้างความเดือดร้อนมานานกว่า 20 ปี จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ ซึ่งมีการดำเนินการแก้ไข ตามข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากปัจจุบันยังมีเขม่าควันอยู่ จึงมีการแนะนำให้เปลี่ยนวิธีการเผาถ่านแบบไร้ควัน โดยจะพาไปศึกษากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน แล้วนำกลับมาประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการต่อไป เพื่อจะได้ไม่มีเขม่าควันที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย และสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน นอกจากนี้ทางผู้ประกอบการยังร่วมมือกันช่วยลดจำนวนเตาเผาลงจากเดิม 37 เตา ลดลงไปเหลือ 31 เตา อีกด้วย ประชุมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กรณีเขม่ามลพิษจากการประกอบกิจการเตาเผาถ่าน จังหวัดนครปฐม มลพิษ (Hazardous Waste) 14.1139577,99.9576849 2019-12-13 12:39:53
19 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม (เจ้าหน้าที่ประสานฯ) ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากเตาเผาถ่าน ร่วมกับอบต.กระตีบ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 อบต.กระตีบ ได้รับแจ้งจากผู้สื่อข่าว รายการร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้ สถานีโทรทัศน์ไทยพี่บีเอส ให้ตรวจสอบเตาเผาถ่ายกว่า 30 เตา สร้างความเดือดร้อนมานานกว่า 20 ปี จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ ซึ่งมีการดำเนินการแก้ไข ตามข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากปัจจุบันยังมีเขม่าควันอยู่ จึงมีการแนะนำให้เปลี่ยนวิธีการเผาถ่านแบบไร้ควัน โดยจะพาไปศึกษากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน แล้วนำกลับมาประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการต่อไป เพื่อจะได้ไม่มีเขม่าควันที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย และสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน นอกจากนี้ทางผู้ประกอบการยังร่วมมือกันช่วยลดจำนวนเตาเผาลงจากเดิม 37 เตา ลดลงไปเหลือ 31 เตา อีกด้วย ประชุมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กรณีเขม่ามลพิษจากการประกอบกิจการเตาเผาถ่าน จังหวัดนครปฐม มลพิษ (Hazardous Waste) 14.1139577,99.9576849 2019-12-13 12:39:30
20 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม (เจ้าหน้าที่ประสานฯ) ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากเตาเผาถ่าน ร่วมกับอบต.กระตีบ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 อบต.กระตีบ ได้รับแจ้งจากผู้สื่อข่าว รายการร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้ สถานีโทรทัศน์ไทยพี่บีเอส ให้ตรวจสอบเตาเผาถ่ายกว่า 30 เตา สร้างความเดือดร้อนมานานกว่า 20 ปี จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ ซึ่งมีการดำเนินการแก้ไข ตามข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากปัจจุบันยังมีเขม่าควันอยู่ จึงมีการแนะนำให้เปลี่ยนวิธีการเผาถ่านแบบไร้ควัน โดยจะพาไปศึกษากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน แล้วนำกลับมาประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการต่อไป เพื่อจะได้ไม่มีเขม่าควันที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย และสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน นอกจากนี้ทางผู้ประกอบการยังร่วมมือกันช่วยลดจำนวนเตาเผาลงจากเดิม 37 เตา ลดลงไปเหลือ 31 เตา อีกด้วย ประชุมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กรณีเขม่ามลพิษจากการประกอบกิจการเตาเผาถ่าน จังหวัดนครปฐม มลพิษ (Hazardous Waste) 14.1139577,99.9576849 2019-12-13 12:39:12