ดูรายละเอียด


# ชื่อผู้รายงาน รายละเอียด keyword หมวดรายงาน พิกัด วันที่รายงาน
1 ทสจ. ระนอง วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ประสานงานกับนายสุคนธ์ แซ่อุ๋ย กรรมการเครือข่าย ทสม. ตำบลบางพระเหนือ เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่การดำเนินงานเครือข่าย ทสม. ระดับอำเภอ และแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Arsa4thai​ ในการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เข้าระบบฐานข้อมูลด้วยตนเอง ณ พื้นที่ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง กิจกรรม (Activity) 9.9528702,98.60846409999999 2019-12-16 14:38:50
2 ทสจ. ระนอง 9 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะชายฝั่งทะเล ณ บริเวณชายหาดบ้านหินช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมีเครือข่าย ทสม. จังหวัดระนอง สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ประชาชนจิตอาสาและชาวบ้านในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๖๙ คน กิจกรรม (Activity) 10.055265658646276,98.63931212308921 2019-12-16 14:34:00
3 ทสจ. ระนอง วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ลงพื้นที่ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ ร่วมกับนายโสภณ ปานมณี กรรมการเครือข่าย ทสม. อำเภอกะเปอร์ เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่การดำเนินงานเครือข่าย ทสม. สำรวจและหาแนวทางเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง กิจกรรม (Activity) 9.591051200916018,98.58616692065425 2019-12-16 14:33:44
4 administrator วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ประสานงานกับนายเฉลย พรหมมา ประธานเครือข่าย ทสม. จังหวัดระนอง เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่การดำเนินงานเครือข่าย ทสม. ระดับจังหวัด และแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Arsa4thai​ ในการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เข้าระบบฐานข้อมูลด้วยตนเอง ณ พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง Arsa4thai​ กิจกรรม (Activity) 9.9528702,98.60846409999999 2019-12-16 14:33:35
5 นางสาวปิยพร ฤทธิ์ทอง วันที่ 15 ธันวาคม 2562 นายเจริญศักดิ์ ชูสง ประธานเครือข่าย ทสม.อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ พัฒนา​เก็บกวาดขยะ ณ บริเณวัดท่าควาย หมู่​ที่​5​ ตำบล​โคกม่วง ​อำเภอ​เขาชัยสน​ จังหวัดพัทลุง โดยมีเครือข่าย ทสม.อำเภอเขาชัยสน เครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน และประชาชน จำนวน 100 คน เครือข่าย ทสม. กิจกรรม (Activity) 7.421799299999999,100.02477880000004 2019-12-16 14:33:16
6 นางสาวปิยพร ฤทธิ์ทอง วันที่ 14 ธันวาคม 2562 นายฟอง เกื้อสังข์ ประธานเครือข่าย ทสม จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจ พัฒนาสองข้างทางถนนและเก็บขยะสองข้างทาง ณ หมู่ที่ 6 บ้านโตน ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยมีเครือข่าย ทสม. ตำบลลำสินธุ์ เครือข่าย อสม.และประชาชนในชุมชน จำนวน 80 คน เครือข่าย ทสม. กิจกรรม (Activity) 7.6166823,100.07402309999998 2019-12-16 14:32:46
7 ทสจ. ระนอง วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ประสานงานกับนายเฉลย พรหมมา ประธานเครือข่าย ทสม. จังหวัดระนอง เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่การดำเนินงานเครือข่าย ทสม. ระดับจังหวัด และแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Arsa4thai​ ในการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เข้าระบบฐานข้อมูลด้วยตนเอง ณ พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง Arsa4thai​ กิจกรรม (Activity) 9.5714917,98.61606740000002 2019-12-16 09:25:18
8 ทสจ. ระนอง วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ประสานงานกับนายสุคนธ์ แซ่อุ๋ย กรรมการเครือข่าย ทสม. ตำบลบางพระเหนือ เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่การดำเนินงานเครือข่าย ทสม. ระดับอำเภอ และแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Arsa4thai​ ในการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เข้าระบบฐานข้อมูลด้วยตนเอง ณ พื้นที่ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง กิจกรรม (Activity) 9.9528702,98.60846409999999 2019-12-16 08:49:38
9 นางสาวปิยพร ฤทธิ์ทอง วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสุขุม มิตตัสสา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.พัทลุง เข้าร่วมงานพิธีเปิดป้ายคลองเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการพัฒนาคลองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ร่มเมือง - ลำปำ) จังหวัดพัทลุง และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณหน้าวัดท่าแค หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เครือข่าย ทสม. กิจกรรม (Activity) 7.6166823,100.07402309999998 2019-12-16 08:48:53
10 นางสาวปิยพร ฤทธิ์ทอง วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสุขุม มิตตัสสา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.พัทลุง เข้าร่วมงานพิธีเปิดป้ายคลองเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการพัฒนาคลองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ร่มเมือง - ลำปำ) จังหวัดพัทลุง และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณหน้าวัดท่าแค หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เครือข่าย ทสม. กิจกรรม (Activity) 7.570862499999999,100.04935769999997 2019-12-16 08:48:05
11 ทสจ. ระนอง วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ประสานงานกับนายสุคนธ์ แซ่อุ๋ย กรรมการเครือข่าย ทสม. ตำบลบางพระเหนือ เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่การดำเนินงานเครือข่าย ทสม. ระดับอำเภอ และแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Arsa4thai​ ในการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เข้าระบบฐานข้อมูลด้วยตนเอง ณ พื้นที่ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง กิจกรรม (Activity) 9.9528702,98.60846409999999 2019-12-15 20:35:44
12 ทสจ. ระนอง วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ประสานงานกับนายสุคนธ์ แซ่อุ๋ย กรรมการเครือข่าย ทสม. ตำบลบางพระเหนือ เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่การดำเนินงานเครือข่าย ทสม. ระดับอำเภอ และแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Arsa4thai​ ในการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เข้าระบบฐานข้อมูลด้วยตนเอง ณ พื้นที่ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง กิจกรรม (Activity) 9.9528702,98.60846409999999 2019-12-15 20:35:16
13 ทสจ. ระนอง วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ประสานงานกับนายสุคนธ์ แซ่อุ๋ย กรรมการเครือข่าย ทสม. ตำบลบางพระเหนือ เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่การดำเนินงานเครือข่าย ทสม. ระดับอำเภอ และแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Arsa4thai​ ในการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เข้าระบบฐานข้อมูลด้วยตนเอง ณ พื้นที่ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง กิจกรรม (Activity) 13.6771555,100.60319000000004 2019-12-15 20:33:47
14 ทสจ. ระนอง วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ประสานงานกับนายสุคนธ์ แซ่อุ๋ย กรรมการเครือข่าย ทสม. ตำบลบางพระเหนือ เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่การดำเนินงานเครือข่าย ทสม. ระดับอำเภอ และแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Arsa4thai​ ในการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เข้าระบบฐานข้อมูลด้วยตนเอง ณ พื้นที่ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง กิจกรรม (Activity) 13.6771555,100.60319000000004 2019-12-15 20:28:30
15 ทสจ. ระนอง วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ประสานงานกับนายสุคนธ์ แซ่อุ๋ย กรรมการเครือข่าย ทสม. ตำบลบางพระเหนือ เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่การดำเนินงานเครือข่าย ทสม. ระดับอำเภอ และแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Arsa4thai​ ในการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เข้าระบบฐานข้อมูลด้วยตนเอง ณ พื้นที่ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง กิจกรรม (Activity) 13.6771555,100.60319000000004 2019-12-15 20:28:16
16 ทสจ. ระนอง วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ประสานงานกับนายสุคนธ์ แซ่อุ๋ย กรรมการเครือข่าย ทสม. ตำบลบางพระเหนือ เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่การดำเนินงานเครือข่าย ทสม. ระดับอำเภอ และแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Arsa4thai​ ในการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เข้าระบบฐานข้อมูลด้วยตนเอง ณ พื้นที่ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง กิจกรรม (Activity) 9.9528702,98.60846409999999 2019-12-15 20:27:53
17 วันนี้ ศุกร์ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกับห้างสรรพสินค้าโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต (ฉลอง) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดภูเก็ต (ทสม.ตำบลรัษฎา) จัดกิจกรรมรณรงค์กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ครั้งที่ 12 ตามโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ณ ห้างสรรพสินค้าโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต (ฉลอง) ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรม (Activity) 7.8246454,98.33956220000005 2019-12-15 16:46:36
18 ทสจ. นครราชสีมา วันที่ 12 ธ.ค. 62เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายฯ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมสังเกตการณ์ ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมด้วยระบบการจัดการอาหารปลอดภัยในชุมชน โรงเรียน และโรงพยาบาล กิจกรรม (Activity) 14.9798997,102.09776929999998 2019-12-13 14:13:55
19 วันที่12 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิ สมาชิกเครือข่ายทสม. และเจ้าหน้าที่ประสานฯ ร่วมเดินรณรงค์งดให้ถุงพลาสติก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เดินรณรงค์ กิจกรรม (Activity) 6.4331575703066,101.82457108050994 2019-12-13 12:39:43
20 ทสจ. นครราชสีมา วันที่ 9 ธ.ค. 62เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายฯ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมรับฟังเสวนา "สร้างสุขให้ชีวิต ด้วยเกษตรพอเพียง" ในงานเกษตร ๑๐๐ ไร่ ราชภัฏนครราชสีมา และร่วมเยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์ ของเครือข่าย ทสม. จังหวัดนครราชสีมา และสมาพันธ์เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ฯ กิจกรรม (Activity) 14.9798997,102.09776929999998 2019-12-13 12:39:04