ดูรายละเอียด


# ชื่อผู้รายงาน รายละเอียด keyword หมวดรายงาน พิกัด วันที่รายงาน
1 วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประสานงานกับนายกุศล สุปันโย เครือข่าย ทสม. อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่การดำเนินงานเครือข่าย ทสม. ระดับอำเภอ และแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Arsa4thai​ ในการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เข้าระบบฐานข้อมูลด้วยตนเอง ณ บ้านป่าปุ๊ หมู่ที่ 2 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตำบลผาบ่อง อื่นๆ (Other) 19.219896256451,97.967032156885 2019-12-16 16:01:04
2 นางสาวเกศสินี สกุลพราหมณ์ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ลงพื้นที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมชนตำบลสามควายเผือก เพื่อติดตามการเพาะชำกล้าไม้ และความคืบหน้าในการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อนำไปแจกให้กับประชาชน นอกจากนี้ยังประสานทางศูนย์ฯ เพื่อขอน้ำหมักชีวภาพ ที่ช่วยในการกำจัดน้ำเสียให้กับห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส ศาลายา เพื่อนำไปปรับคุณภาพน้ำให้กับห้างสรรพสิค้าฯ ต่อไป ลงพื้นที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมชนตำบลสามควายเผือก จ.นครปฐม อื่นๆ (Other) 13.8292152,100.10607370000002 2019-12-16 14:33:52
3 วันที่ 15 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ประสาน​ความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประสานเครือข่าย ทสม. ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่การดำเนินงานเครือข่าย ทสม. ระดับอำเภอ และแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Arsa4thai​ ในการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เข้าระบบฐานข้อมูลด้วยตนเอง ณ พื้นที่ตำบแม่เงา อำเภอ​​ขุนยวม​ จังหวัดแม่ฮ่องสอน​ ลงพื้นที่ตำบลแม่เงา อื่นๆ (Other) 18.81435862497,97.84722492098797 2019-12-16 08:49:54
4 นางสาวกรรฐิการ์ เมืองตั้ง วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ประธานเครือข่าย ทสม.อำเภอวังเหนือ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง หน่วยป้องกันไฟป่าของกรมป่าไม้ในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจำปี 2563 ระดับตำบล/ หมู่บ้าน (ตำบลร่องเคาะ) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนางสาวรฌทร สงวนพงศ์ นายอำเภอวังเหนือเป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งนายอำเภอได้มอบนโยบายและแนวทาง ทำข้อตกลงกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล มีประเด็นดังนี้ 1. ในการห้ามเผาโดยเด็ดขาด เกิดไฟไหม้พื้นที่ไหนต้องรับผิดชอบ 2. ลดจุดความร้อนลงให้ได้ 70% 3. เน้นให้จิตอาสา, เครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.)ให้เป็นแนวร่วม ในการช่วยกัน ป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ทั้งนี้มีการขอทำข่าว จากช่อง 7 สี และสื่อต่างๆ ประชุมเตรียมการไฟป่า อื่นๆ (Other) 19.145817047182998,99.6192479678441 2019-12-16 08:49:11
5 วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประสานงานกับนายชัยเดช สุทินกรณ์ รองประธานเครือข่าย ทสม. อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่การดำเนินงานเครือข่าย ทสม. ระดับอำเภอ และแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Arsa4thai​ ในการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เข้าระบบฐานข้อมูลด้วยตนเอง ณ บ้านต่อแพ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตำบลแม่เงา อื่นๆ (Other) 18.801532275768,97.90394324809301 2019-12-16 08:49:03
6 ทสจ. สุราษฎร์ธานี วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ได้ประสานเครือข่าย ทสม.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเข้าร่วมและรับชมการถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในพิธีกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนิน เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ห้องประชุมอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่าเพื่อเปิดโอกาสให้จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพียงกัน มีผู้เข้าร่วม 1,000 กว่าคน อื่นๆ (Other) 9.132702,99.33231279999995 2019-12-13 12:40:02
7 นางสาวพิศมัย พรมรัตน์ เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ "สวนกาสาพรรณทอง" ของนายสุพรรณ สืบสิงห์ ประธานเครือข่ายทสม.จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมและปริมาณผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยทมอันเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร ในวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ศึกษาความเหมาะสมและปริมาณผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยทมอันเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร อื่นๆ (Other) 16.2073645,104.55505140000002 2019-12-13 12:38:31
8 นางสาวพิศมัย พรมรัตน์ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ "สวนกาสาพรรณทอง" ของนายสุพรรณ สืบสิงห์ ประธานเครือข่ายทสม.จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมและปริมาณผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยทมอันเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร ในวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ศึกษาความเหมาะสมและปริมาณผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยทมอันเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร อื่นๆ (Other) 16.2073645,104.55505140000002 2019-12-13 12:37:22
9 วันนี้ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในพิธีกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนิน เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด. งานพระราชพิธี อื่นๆ (Other) 16.052873039597,103.65243081002995 2019-12-13 08:06:51
10 วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประสานงานกับเครือข่าย ทสม. ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางในการเพิ่มจำนวนสมาชิก ทสม. และขยายเครือข่าย ทสม. ในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน พร้อมทั้งแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Arsa4thai ในการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง ณ บ้านม่อนตะแลง หมู่ที่ 11 ตำบล​ผาบ่อง อำเภอเมือง​แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตำบลผาบ่อง อื่นๆ (Other) 19.26986626915,97.96270608902 2019-12-13 08:06:44
11 วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประสานงานกับเครือข่าย ทสม. ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางในการเพิ่มจำนวนสมาชิก ทสม. และขยายเครือข่าย ทสม. ในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน พร้อมทั้งแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Arsa4thai​ ในการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เข้าระบบฐานข้อมูลด้วยตนเอง ณ บ้านห้วน้ำแม่สะกึด ม.10 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตำบลผาบ่อง อื่นๆ (Other) 19.255891278462,97.98412956297398 2019-12-13 08:04:57
12 ทสจ. สุราษฎร์ธานี วันที่ 9-10 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 จัดประชุมเตรียมงานฯ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 และลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรม Kick off “๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว” ณ ห้างสหไทย การ์เด้น พลาซ่า สุราษฎร์ธานี อื่นๆ (Other) 9.1254555,99.32231860000002 2019-12-13 08:04:51
13 วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดสตูล เเละน้องนักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นที่ประสานงานกับนายอาเเมน สาแล๊ะ ประธานเครือข่าย ทสม. อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่การดำเนินงานเครือข่าย ทสม. ระดับอำเภอ และแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Arsa4thai​ ในการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เข้าระบบฐานข้อมูลด้วยตนเอง ณ บ้านโคกโดน ม.12 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล เก็บข้อมูลการพื้นที่การดำเนินงานเครือข่าย ทสม.ระดับอำเภอ อื่นๆ (Other) 6.8384053093437,100.11251438408999 2019-12-13 08:04:44
14 นางสาวพิศมัย พรมรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ มอบส่วนสิ่งแวดล้อม (นางสาวพิชานันท์ กุจะพันธ์ และนางสาวพิศมัย พรมรัตน์) เข้าร่วมพิธีโยนอ้อย โรงงานน้ำตาลมิตรอำนาจเจริญ ประจำปี 2562/63 ณ โรงงานน้ำตาลมิตรอำนาจเจริญ ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน ประชาสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการขนส่งอ้อย การตัดอ้อยสด สะอาด ไม่มีการเผา รณรงค์คุณภาพอ้อย อื่นๆ (Other) 15.8345303,104.47697219999998 2019-12-13 08:03:36
15 นางสาวเกศสินี สกุลพราหมณ์ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ร่วมลงพื้นที่กับหน่วยงานาชการที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียน กรณี ฟาร์มไก่นครชัยศรีส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนโดยรอบ จึงมีการเรียกผู้นำชุมชน ผู้จัดการฟาร์มไก่ เจ้าหน้าที่ของอบต.บริเวณโดยรอบมารับฟังและแนวทางในการแก้ไขปัญหา และลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงต่อไป ปัญหาสิ่ฃแวดล้อมฟาร์มไก่นครชัยศรีส่งกลิ่นเหม็น จ.นครปฐม อื่นๆ (Other) 13.8199206,100.06216760000007 2019-12-13 08:01:21
16 วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ประสานงานกับประธานเครือข่าย ทสม. อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เก็บข้อมูลพื้นที่การดำเนินงานเครือข่าย ทสม. ระดับอำเภอ และแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Arsa4thai​ ในการรายงาน​ธสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย อื่นๆ (Other) 18.336324013522,97.91915640234902 2019-12-13 08:00:55
17 นายกรกช เกษจันทร์ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี โดยส่วนสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สิ่งแวดล้อมภาค 9 อบต.บ้านขาว กำนัล ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบข้อร้องเรียนจากประชาชนกรณีบริษัท ยู เค ไอซ์ วอเตอร์ จำกัด ปล่อยน้ำเสียออกนอกโรงงาน ณ ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี อื่นๆ (Other) 17.554219,102.78748159999998 2019-12-13 08:00:48
18 วันที่ 30 พ.ย. 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือเเละพัฒนาเครือข่าย จังหวัดสตูล ลงพื้นที่นำบัตรประจตัวสมาชิกไปแจกจ่ายให้กับสมาชิก ทสม. รายใหม่ ในพื้นที่หมู่ 2 บ้านทุ่งสะโบ๊ะ ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เเจกจ่ายบัตรสมาชิก ทสม. อื่นๆ (Other) 7.0295526349959,99.67528481036402 2019-12-02 13:10:13
19 นางสาวพิศมัย พรมรัตน์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ได้ลงพื้นที่ ประสานประธานเครือข่ายอ.หัวตะพาน (นายอานันท์ สุขใจ) บ้านใหม่นิคมพัฒนา ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน มอบโปรเตอร์รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก ในห้างร้านต่างๆ ที่เข้าร่วมรณรงค์กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันที่ 1 มกราคม 2563 นี้ และถ่ายคลิปรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก ในห้าง ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก อื่นๆ (Other) 15.6464923,104.49562390000006 2019-11-29 10:23:31
20 นางสาวพิศมัย พรมรัตน์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ได้ลงพื้นที่ ประสานประธานเครือข่ายอ.ลืออำนาจ(นายถาวร รัตนะศรี) ตำบลไร่ขี อ.ลืออำนาจ มอบโปรเตอร์รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก ในห้างร้านต่างๆ ที่เข้าร่วมรณรงค์กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันที่ 1 มกราคม 2563 นี้ และถ่ายคลิปรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก อื่นๆ (Other) 13.6771555,100.60319000000004 2019-11-29 10:22:57