ดูรายละเอียด


# ชื่อผู้รายงาน รายละเอียด keyword หมวดรายงาน พิกัด วันที่รายงาน
1 ปลูกต้นไม้ริมหนองโปร่งฟาน บ้านมีสุข หมู่ 12 ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 17.911914689814427,102.88792848587036 2023-07-28 19:47:35
2 ทดสอบ 235 Test ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2022-11-30 15:03:21
3 Test 345 Test ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2022-11-29 15:31:31
4 ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2022-11-25 10:50:09
5 ทดสอบ ป่า/ควัน/ไฟ arm test ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2022-11-25 10:05:40
6 arm test 001 test test ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 13.754300221609208,100.49484014511107 2022-09-29 15:01:32
7 ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2022-07-04 22:12:13
8 ปลูกต้นไม้ กิจกรรมติตอาสา ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2022-06-06 08:09:55
9 นายวีระวัฒน์ นามศิริ ออกรณรงค์ ลดการเผา ตามโครงการ ชิงเก็บ ลดเผา ของจังหวัดอุบลฯ พื้นที่หมู่บ้านที่ติดแนวป่าไม้ ชิงเก็บลดเผา ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 13.6771555,100.60319 2021-12-09 14:34:41
10 ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2021-09-14 22:09:11
11 อากาศดี ด่วย ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2021-09-07 09:44:07
12 ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2021-08-28 19:50:14
13 test test ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) 13.6771555,100.60319 2021-01-21 10:57:17
14 test test ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2021-01-21 10:53:50
15 ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2020-12-04 12:03:49
16 We Wa ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2020-12-01 11:16:23
17 รายงานกิจกรรม ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2020-12-01 11:12:38
18 ทอสอบ ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2020-11-28 10:28:34
19 ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2020-11-28 10:27:39
20 ป่า/ไฟ/ควัน (Forest/Fire/Smog) , 2020-11-28 10:26:33